Σερεβέτας Γιώργος
τηλ. 6944 543187
τηλ. 210 7017 738
Δικαιάρχου 42-44
Παγκράτι Αθήνα
info@serevetas.gr